Photo trip しろいし いろいろ ×【SHIROISHI-ZAO STATION】

0606_DSC0035_1