Photo trip しろいし いろいろ ×【中町_壽丸屋敷】

0928_imag1588_burst002_1